Mannschaft

Wimberger Markus, OLM

Leistungsabzeichen

 • FLA Bronze
 • FLA Silber
 • WLA Bronze
 • WLA Silber
 • WLA Gold
 • FuLA Bronze
 • FuLA Silber
 • FuLA Gold
 • THL Bronze
 • THL Silber
 • THL Gold
 • AsLA Bronze
 • AsLA Silber
 • ÖRSA Bronze
 • FjLA Bronze
 • FjLA Silber
 • WT Bronze
 • WT Silber
 • WT Gold
 • WLA Bronze (Steiermark)
 • WLA Silber (Steiermark)

Lehrgänge

 • Grundlehrgang
 • Gruppenkommandantenlehrgang
 • Atemschutzlehrgang
 • Funklehrgang
 • Maschinistenlehrgang
 • Lotsen- und Nachrichtendienstlehrgang
 • Wasserwehrlehrgang 2
 • Jugendbetreuerlehrgang
 • Schiffsführer-Weiterbildung
 • Betriebsbrandschutzbeauftragtenlehrgang
 • Brandschutzwartelehrgang
 • Brandschutzgruppe-Lehrgang
 • Wasserdienst-Grundausbildung
 • Ausbildung zum Feuerwehrersthelfer
 • Maschinisten-Grundausbildung
 • Verkehrsregler-Ausbildung
 • Weiterbildung für Feuerwehr-Ersthelfer
 • Rettungsschwimmer-Helfer

Abkürzungen: Dienstgrade/Leistungsabzeichen